CFL’s Edmonton Eskimos dropping ‘Eskimo’ from team name

The Edmonton Eskimos football team has announced it is dropping the word “Eskimo” from its team name.